Groeicurve

Ik wil later heel groot worden, daarom ben ik nu al goed aan het eten. Zoals je in de curves hieronder kunt zien lukt dat groeien heel goed. Papa en Mama zijn meestal heel tevreden over wat ik allemaal eet, hoewel ze soms vinden dat het wel wat minder mag zijn.

Dit zijn trouwens niet de curves die op het consultatiebureau gebruikt worden, maar de nieuwe curves die de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) in 2006 gemaakt heeft. De curves op het consultatiebureau zijn gebaseerd op kinderen die flessenvoeding krijgen, terwijl deze curve op borstvoeding gebaseerd is. En die loopt net een beetje anders.

In de grafieken hieronder is de mooie rode lijn met blauwe stippen natuurlijk mijn lijn, de andere lijnen zijn de percentielen, resp. het 3e, 15e, 50ste, 85ste en 97ste percentiel. (als ik op bijvoorbeeld het 85ste percentiel zit betekent dat, dat 85% van de kinderen kleiner is dan ik en 15% groter)

  Pepijn_gewicht_2007.PNG

     Pepijn_lengte%20_2007_3.PNG
Terug